Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności portalu internetowego zamiedzaidalej.pl. Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku (tzw. RODO)


1. Definicje


1.1. Portal - strona internetowa działająca pod adresem zamiedzaidalej.pl

1.2. Administratorem danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Portalu, jest Szymon Król. e-mail: zamiedzaidalej(at)gmail.com

1.3. Użytkownik -  każdy podmiot, który korzysta z zasobów Portalu

1.4. Czytelnik - osoba fizyczna korzystająca z Portalu

1.5. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - rozporządzenie Parlamentu i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


2. Postanowienia ogólne


2.1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

2.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dotyczą dane.

2.3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej polityce ich nowego kształtu. (dotyczy to m.in. rozporządzenia RODO)

2.4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.

3. Dane osobowe


3.1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony – poprzez dostępny na niej formularz dodawania komentarzy.

3.2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3.3 Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób.

3.4. Administrator korzysta z serwisu gmail.com

3.5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

3.6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

3.7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

3.8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3.9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

3.9.1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3.9.2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.9.3. prawo do przenoszenia danych,

3.9.4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

3.9.5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

4. Przetwarzanie danych (sposób)


4.1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.

4.2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy portalu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.

4.3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Portalu lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora powinien liczyć się z tym, że ta informacja może zostać opublikowana w portalu w zanonimizowanej formie.

4.4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

4.5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

5. Czytelnik (obowiązki)


5.1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.3. Wszystkie treści zamieszczone w Portalu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Portalu bez zgody Administratora.

5.4. Jakiekolwiek nieautoryzowane (bez wyraźnej zgody Administratora) wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów treści i/lub zawartości Portalu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

6. Logi serwera


6.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

6.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w jego logach. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

6.3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

6.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

6.5. Logi serwera są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

7. Ciasteczka (pliki cookies)7.1. Portal Administratora używa technologii plików "cookies" (tzw. ciasteczek). Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

7.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z portalu. Cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Pliki cookies stosowane w Portalu nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Portal wykorzystuje "cookies" do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji portalu.

7.4. Korzystanie z technologii "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

8. Inne technologie


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

8.1. statystyki powiązanego ze stroną fanpage'a na Facebooku (https://www.facebook.com/zamiedzaidalej/) w celu analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika – w oparciu o politykę prywatności Facebooka.

8.2. kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości (która może także zawierać inne dane osobowe). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

8.3. widget LinkWithin - w celu analizy działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika (w oparciu o politykę prywatności LinkWithin)

9. Postanowienia końcowe


9.1. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

9.2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

W tej witrynie są wykorzystywane pliki cookie, których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu. Twój adres IP i nazwa użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane Google, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki użytkowania oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować. (więcej informacji w polityce prywatności)

Poznajmy się!

Cześć! Mam na imię Szymon. Cieszę się, że się tu znalazłeś - nie pożałujesz! Znajdziesz tu relacje z moich podróży, praktyczne wskazówki i porady, fotografię podróżniczą i osobiste przemyślenia. Czytaj, oglądaj, inspiruj się i... ruszaj w świat! A jeśli chcesz mnie o coś zapytać, to zwyczajnie napisz do mnie w komentarzu, na Facebooku czy mailem. (więcej o mnie tutaj)

Wesprzyj mnie lajkiem! :)

Moje artykuły

© Szymon Król / Za miedzą i dalej 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone/All rights reserved. Obsługiwane przez usługę Blogger.

Blog Archive

BTemplates.com